Skip to main content

Om hjelpemiddelbasen

Hjelpemiddelbasen er et heleid norsk familieforetak etablert høsten 2012. Det er et skybasert arbeidsverktøy for registrering og oppfølging av kommunale og statlige hjelpemidler, velferdsteknologi, utkjøring og innhentinger av hjelpemidler, tekniske henvendelser, henvendelser til ergo- og fysioterapitjenesten. Programmet forenkler arbeidsdagen og gjør det enklere å følge opp brukere og utlånte hjelpemidler. I hjelpemiddelbasen kan du også registrere utlån og innleveringer med strekkodeskanning. Dette gjelder også statlige hjelpemidler. I tillegg er det muligheter for å sende ut påminnelser på sms for hjelpemidler som ikke har blitt levert tilbake til avtalt tid og mer. 

 

Innehaver

Grunnlegger og dagligleder er Ronny Ranestad Larsen. Han har bakgrunn fra lagerstyring, er utdannet industrimekaniker og programmerer.

Hvorfor oss?

Hjelpemiddelbasen effektiviserer, gir bedre oversikt og gir bedre flyt i arbeidsdagen. Systemet er utviklet i samarbeid med kommunale hjelpemiddellagere i fra sør til nord.

Adresse

Hjelpemiddelbasen.no
Postboks 222
4734 EVJE

Telefon & E-post

Tlf. 40 88 21 93 – Epost: kontakt@hjelpemiddelbasen.no

Er hjelpemiddelbasen sikker?

Hjelpemiddelbasen arbeider innenfor datatilsynets anbefalinger for sikring av personsensitive opplysninger og GDPR. All kommunikasjon foregår kryptert (SSL). Hjelpemiddelbasen støtter både enkel og to-faktor autentisering.